De werkwijze van Aacon


Volgens de normen

In de DNR-STB 2014 is de fasering van bouwprojecten bepaald, van eerste idee en het ontwerp tot aan het gebruik. De NEN 2699 geeft aan in welk stadium welke detaillering van bouwkosten kan worden verwacht. Voor onze begrotingen gebruiken wij verder de NEN 2580 en NEN 3699. Voor de inhoud van bestekken is geen NEN norm aanwezig, maar de Ketenstandaard Bouw en Techniek geeft wel richtlijnen aan. Onze voorwaarden zijn gebaseerd op de DNR 2011 (herziene versie 2013). Aacon werkt waar mogelijk volgens de geldende normen en levert zo de kwaliteit die u van een professionele partner mag verwachten.

Benodigde gegevens

Het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut) is in de afgelopen decennia helaas gecommercialiseerd. Ofwel; normen worden alleen gemaakt en gewijzigd wanneer opdrachtgevers hiervoor betalen. Voor de kwaliteit van een product (output) is de kwaliteit en detaillering van de aangeleverde informatie (input) belangrijk. De input werd geregeld in de NEN 2574, die echter conflicteert met de DNR-STB 2014.

Aacon heeft, op basis van de NEN 2574, de NEN 2699 en de DNR-STB 2014, een richtlijn opgesteld voor de benodigde gegevens op basis waarvan wij onze diensten leveren. In onze offertes geven wij aan of er gegevens ontbreken. Bij het ontbreken van gegevens neemt Aacon zelf aannames op, passend in de sfeer van het project. Die aannames kunnen door de andere ontwerp-/bouwpartners worden gecontroleerd en eventueel alsnog worden ingevuld.

Direct inzetten op structuur

Juist de partijen die vanaf het initiatief van een bouwproject betrokken zijn bij de realisatie, hebben baat bij een adviesbureau dat de structuur en kwaliteit van gegevens bewaakt, maar geen ontwerpende partij is. Het bewaken van die structuur is één van de pijlers van ons succes.