Projectbegeleiding

Aacon Bouwkundig Adviseurs


Wat is projectbegeleiding?

Bij projectbegeleiding treedt de projectmanager op als adviseur van de opdrachtgever en regelt namens de opdrachtgever een aantal zaken. Goede projectbegeleiding stelt de opdrachtgever beter in staat een goede greep te houden op het bouwproject.

Tijdens het ontwerp

Kostenbewaking en ontwerpbewaking zijn belangrijke aspecten van projectbegeleiding. Omdat Aacon zelf ook begrotingen en bestekken levert, hebben wij de kennis in huis om de te verwachten bouwkosten en de kwaliteit van het ontwerp nauwkeurig te monitoren.

Niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook voor de andere betrokken partijen in het ontwerp kan de projectmanager nuttig zijn. Bijvoorbeeld in het meedenken over alternatieve materialen en constructies en mogelijkheden tot kostenbesparing zijn zaken waar Aacon waardevolle bijdragen kan leveren.

Flexibel

De manier waarop Aacon ondersteuning biedt bij projectmanagement is onder meer afhankelijk van de partij die ons inschakelt. Architecten en projectontwikkelaars besteden doorgaans een exact afgebakend pakket aan taken uit aan Aacon. Voert de opdrachtgever zelf het projectmanagement uit, dan vullen wij de opdrachtgever aan waar nodig en gewenst, vanaf de eerste schetsen tot aan de oplevering.