Bouwkosten

Aacon Bouwkundig Adviseurs


Vroeg in het ontwerp beginnen

Budgetoverschrijdingen in de bouw komen nog steeds (e) vaak voor. Het aanpassen van een ontwerp in een vroeg stadium is gemakkelijker en veel minder kostbaar dan het aanpassen van een meer uitgewerkt ontwerp. Daarnaast draagt een goede kostentoetsing bij aan de verdere uitwerking van het ontwerp door het doen van aannames over gebruik van de belangrijkste materialen. De ontwerpers krijgen hiermee weer informatie over de mogelijkheden en beperkingen voor het verder ontwerpen van het betreffende bouwproject.

Meegroeien

Met kostentoetsen in de loop van het ontwerp blijven de ontwerppartijen en opdrachtgever op de hoogte van de financiƫle gevolgen van ontwerpkeuzes. Ook hier geldt dat een wisselwerking tussen ontwerp en bouwkosten begroting alle partijen meer inzicht geeft over het te volgen traject.

Volgens de regels

Aacon heeft ook op het gebied van bouwkosten een naam hoog te houden. Onze begrotingen worden opgesteld op basis van de NEN 2699 en de DNR-STB 2014. Waar de NEN 2699 en DNR-STB onvoldoende informatie bieden over welke projectgegevens nodig zijn voor een bepaald type begroting, gebruikt Aacon het overzicht benodigde gegevens als leidraad voor de kwaliteit van de resultaten.

Overzicht begrotingen

  • haalbaarheidsbegroting
  • SO-begroting
  • VO-begroting
  • DO-begroting
  • directiebegroting
  • inschrijfbegroting
  • begrotingscontrole