Vraagspecificatie

Aacon Bouwkundig Adviseurs

Wat is een vraagspecificatie?

Bij een traditioneel STABU bestek zijn de gegevens uit een gedetailleerd ontwerp gebruikt voor het gedetailleerd vastleggen van eisen op basis van materiaalkeuzes. Bij een vraagspecificatie ligt de nadruk op eisen met betrekking tot hun functie (functioneel specificeren) of op eisen met betrekking tot het gebruik, van toepassing tot sloop (oplossingsvrij specificeren). Een vraagspecificatie is dan ook, net als een STABU bestek, een belangrijk contractstuk, maar dan met een totaal andere invalshoek.

De opdrachtgever, vaak ook de aanbesteder, kiest voor een D&C (design & construct) of een andere geïntegreerde bouworganisatievorm. En hierbij kiest de opdrachtgever ook voor een andere contractvorm, zoals de UAV-gc. Hierbij past de vraagspecificatie.

Aacon heeft voor de vraagspecificatie een separaat informatieblad (pdf) gemaakt, dat meer informatie biedt dan deze korte beschrijving.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

Vraagspecificaties van Aacon omvatten standaard het algemene en het bouwkundige deel van het bouwproject. Overige delen, zoals installaties en niet-gebouwgebonden terreinwerkzaamheden, zijn optioneel. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de installateur het installatie technisch deel van het bestek aan Aacon aanlevert, die dit deel vervolgens integreert in de totale vraagspecificatie.

Welke gegevens zijn nodig voor een vraagspecificatie?

Belangrijk is een goed Programma van Eisen (PvE), inclusief een vastgesteld budget. Nadat de architect zijn eerste indicatie voor een mogelijk ontwerp heeft vastgesteld, is het altijd verstandig om dit te toetsen door een haalbaarheidsbegroting. De vraagspecificatie valt niet in een bepaald stadium volgens de DNR-STB 2014. De vraagsteller/aanbesteder is in principe vrij om te bepalen op welk detailniveau hij de eisen van de vraagspecificatie inricht.