Technische omschrijving

Wat is een Technische Omschrijving?

Een Technische Omschrijving (TO) is een vereenvoudigd  STABU bestek waarin de constructies en de te gebruiken materialen exact of indicatief zijn vastgelegd, afhankelijk van de aangeleverde informatie. Voor grotere bouwprojecten biedt de Technische Omschrijving een uitstekende basis voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Bij eenvoudige/kleinere bouwprojecten kan de technische omschrijving worden gebruikt in plaats van een STABU bestek. Hierbij is het echter belangrijk te vermelden dat bij een STABU bestek en de overige projectgegevens die daarbij horen de kans op problemen tijdens de uitvoering duidelijk kleiner zijn.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

Technische Omschrijvingen van Aacon omvatten standaard het algemene en het bouwkundige deel van het bouwproject. Overige delen, zoals installaties en niet-gebouwgebonden terreinwerkzaamheden, zijn optioneel. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de installateur het installatie technisch deel van het bestek aan Aacon aanlevert, die dit deel vervolgens integreert in de totale Technische Omschrijving.

Welke gegevens zijn nodig voor een Technische Omschrijving?

De Technische Omschrijving valt in stadium 4 of 5 volgens de DNR-STB 2014; Voorontwerp of Definitief Ontwerp. Uiteraard kan Aacon een inschatting maken van nog ontbrekende gegevens. Een overzicht met benodigde gegevens per stadium kunt u hier downloaden.