STABU bestek

Aacon Bouwkundig Adviseurs

Wat is een STABU bestek?

In een STABU bestek zijn de te gebruiken materialen, specificaties, verwerkingsmethoden en garantievoorwaarden van een bouwproject omschreven. Daarmee vormt het STABU bestek een zeer belangrijk onderdeel van het contract. Aacon werkt hierbij volgens de richtlijnen van Ketenstandaard bouw en techniek, waar de STABU2 bestekssystematiek onderdeel van uitmaakt. Een goed STABU bestek verkleint de kans op meerwerk en/of conflicten tijdens en na de bouw in hoge mate. Aacon is op dit gebied leidinggevend; STABU licentie sinds 1989, lid BNB sinds 2001. Teus Schimmel is als besteksdeskundige bij Aacon lange tijd voorzitter geweest van de BNB.

Welke delen van een bouwproject zijn opgenomen?

STABU bestekken van Aacon omvatten standaard het algemene en het bouwkundige deel van het bouwproject. Overige delen, zoals installaties en niet-gebouwgebonden terreinwerkzaamheden, zijn optioneel. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de installateur het installatie technisch deel van het bestek aan Aacon aanlevert, die dit deel vervolgens integreert in het totale STABU bestek.

Welke gegevens zijn nodig voor een STABU bestek?

Het STABU bestek valt in stadium 6 volgens de DNR-STB 2014; het Technisch Ontwerp (TO). Uiteraard kan Aacon een inschatting maken van nog ontbrekende gegevens. Een overzicht met benodigde gegevens per stadium kunt u hier downloaden.