"Uw stem voor of tegen NEN 2574: eigenlijk een stem voor of tegen standaardisatie."

Waarom dit stemformulier?

De NEN 2574 dreigt te verdwijnen; middels dit stemformulier kunt u voor of tegen het intrekken van de NEN 2574 stemmen. Meer informatie over de NEN 2574 en het plan om deze in te trekken vindt u hier.

Geef uw stem

Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om uw inzending te valideren en dus op geen enkele wijze gepubliceerd.

De NEN 2574 wordt door ons niet gebruikt en zou mogen vervallen.

De NEN 2574 zou moeten blijven bestaan totdat een andere norm de faseringen en tekeningen in de bouw goed omschrijft.