Aacon nieuwsbericht 21 juni 2016
"uitslag stemronde NEN 2574"

Stemronde onder relaties

De NEN overweegt om de NEN 2574 op te heffen. Aacon heeft relaties gevraagd naar hun voorkeur: voor of tegen de NEN 2574? De uitslag vindt u in dit nieuwsbericht.

De uitslag

De uitslag door 151 stemmers is als volgt: 52,3% stemmers vinden dat de NEN 2574 moet blijven, 1,3% vindt de NEN 2574 overbodig. Een flink deel van de stemmers geeft aan geen mening te hebben over dit onderwerp.

Wat gaat er nu gebeuren?

Op 12 juli 2016 bespreekt Aacon de resultaten van de stemronde met de NEN. Vervolgens is het aan de NEN om te beslissen wat er moet gebeuren. Uiteraard houden wij u graag op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.