Aacon nieuwsbericht 12 mei 2016
"Gaat de NEN 2574 verdwijnen?"

Gaat de NEN 2574 verdwijnen?

De NEN 2574 dreigt te verdwijnen. Aacon onderneemt actie: via het stemformulier kunt u uw JA of NEE doorgeven. De resultaten worden op 7 juli 2016 aan de NEN aangeboden. Hieronder vindt u meer informatie over de NEN 2574 en de huidige problemen.

Wat doet de NEN 2574?

De NEN 2574 omschrijft welke tekeningen in elke fase van een bouwproject aanwezig zouden moeten zijn. Ook de fasen zelf zijn uitgebreid omschreven. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de werkzaamheden die de architect, adviseurs en constructeurs in elke fase moeten leveren.

Conflict tussen NEN 2699 en NEN 2574

De NEN 2699 omschrijft de indeling van begrotingen voor bouwprojecten. Voor de fasen verwijst de NEN 2699 niet naar de NEN 2574, maar naar de DNR-STB 2014. De fasen in de DNR-STB wijken af van die in de NEN 2574. Aacon heeft hierover in 2015 en in februari 2016 opheldering gevraagd bij de NEN.

NEN 2574 intrekken?

De organisatie NEN overweegt om de NEN 2574 in te trekken; de norm is al lange tijd niet gewijzigd en de NEN vraagt zich af of de norm nog wel wordt gebruikt. Met het verdwijnen van de NEN 2574 verdwijnt dus ook de omschrijving van de tekeningen van bouwprojecten die per fase aanwezig zouden moeten zijn; er is hiervoor geen vervanging.

Stem mee: blijven of weg?

Aacon gebruikt de NEN 2574 als basis om aan te geven welke projectgegevens aanwezig zouden moeten zijn voor bestekken en voor verschillende begrotingen: het Aacon overzicht benodigde gegevens maakt dan ook deel uit van onze offertes en opdrachtbevestigingen. Daarom zijn wij gestart met een stremronde onder onze relaties, waarin wij simpelweg vragen of de NEN 2574 zou moeten blijven bestaan totdat vervanging aanwezig is. De resultaten van deze stemronde worden - uiteraard zonder bedrijfs- of persoonlijke gegevens - geëvalueerd en aangeboden aan de NEN.

Hebt u geen directe link voor het stemformulier per mail ontvangen? Dan kunt u het stemformulier hier openen.