Aacon nieuwsbericht 19 februari 2016
"BRL-en: van STABU2 naar KOMO"

BRL-en: van STABU2 naar KOMO

Goed nieuws voor bestekschrijvers: KOMO komt met een eigen database kwaliteitsverklaringen/BRL'en. Deze database is een nuttig hulpmiddel bij het vervaardigen van STABU bestekken.

1992 - 2014 : onderdeel van de STABU catalogus

De CPR, een Europese richtlijn voor materiaalspecificaties binnen de bouwsector, schrijft CE normeringen (hierna: CE markeringen) voor materialen in de bouwsector voor, met als doel gelijke materiaalspecificaties op Europees niveau. In Nederland worden sinds 1992 de materiaalspecificaties van de stichting KOMO als BRL-en (Beoordelingsrichtlijnen) in STABU bestekken opgenomen. Stichting STABU heeft in 2013 besloten om de BRL-en uit de STABU catalogus te verwijderen, wat het vervaardigen van bestekken een stuk lastiger en vooral meer arbeidsintensief maakte.

Zeer welkom

Voor Aacon is het vervaardigen van bestekken dagelijkse kost. Teus Schimmel, bestekdeskundige bij Aacon, is dan ook blij met de komst van de KOMO database: "Het opzoeken van BRL-en kostte gewoon veel tijd. Met de KOMO database is het weer mogelijk om snel volledige materiaaleisen toe te voegen aan STABU bestekken. Voor ons, maar waarschijnlijk voor veel bestekschrijvers, is het initiatief van KOMO dan ook zeer welkom." Overigens is Aacon ook bij de opbouw van de KOMO database ingeschakeld.

Lastig parket

De CPR die CE markeringen voorschrijft aan de ene kant, goede materiaalspecificaties aan de andere kant: de verschillende belanghebbenden zitten in een lastig parket. STABU heeft de "levensduur" van de STABU2 systematiek met een jaar verlengd (tot eind 2016). Ook daarna zal STABU2 blijven bestaan, zij het dat de catalogus dan niet meer wordt geactualiseerd. Het nieuwe STABU Bouwbreed is echter nog volop in ontwikkeling. STABU2 en BRL-en worden nog altijd in de meeste bestekken gebruikt. Het belangrijkste is dat definitieve en duidelijke wet- en regelgeving ontbreekt. Ondanks intensief overleg tussen de verschillende partijen, onder andere gebundeld in het Communicatieforum CE-markering, is nog geen overeenstemming bereikt over de verhoudingen tussen CE-markeringen en BRL-en.

Wat is nu de beste besteksystematiek?

Aacon gebruikt de systematiek die leidt tot de beste bestekken, zowel op kwalitatief vlak als qua leesbaarheid. Op de vraag welke systematiek Aacon aanhoudt, antwoordt Teus Schimmel: "Tot op dit moment voldoet de STABU2 systematiek, gecombineerd met de door KOMO gepubliceerde kwaliteitsverklaringen / BRL-en simpelweg het beste." Jacob Taal, eigenaar van Aacon Bouwkundig Adviseurs, voegt hieraan toe: "Omdat wij ook veel begrotingen maken, zowel voor architecten, projectontwikkelaars als overheden, krijgen wij veel bestekken onder ogen. De grote meerderheid is nog altijd gebaseerd op de STABU2 systematiek en voorzien van BRL-en. Ook hieruit leiden wij af dat deze systematiek de markt voorlopig nog blijft domineren."