Aacon nieuwsbericht 16 april 2015
"STABU en BNB tekenen samenwerkingsconvenant"

Resultaatgericht

Onlangs hebben Marc Verhage (STABU) en Teus Schimmel (BNB, Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen) een samenwerkingsconvenant getekend, met als doel de samenwerking tussen beide partijen te borgen.

De manier van samenwerken

Het omschreven doel is het "gezamenlijk structureel blijven verbeteren van de standaard besteksystematiek en (hierdoor) de rol van de bestekschrijver en STABU in het veranderende bouwproces te waarborgen". De BNB zal hier vooral een kritische rol spelen, met een opbouwend en toekomstgericht karakter. STABU zal constructief reageren op de feedback van de BNB.

Een (nauwere) samenwerking tussen de BNB en STABU is volgens Aacon positief, omdat de bij de BNB aangesloten bestekschrijvers meer mogelijkheden krijgen om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van STABU Bouwbreed.

bronnen: BNB, STABU

Teus Schimmel: brede ervaring

Naast zijn deelname in organisaties als het Communicatieforum CE-markering en de BNB is Teus Schimmel al vele jaren het aanspreekpunt van Aacon als het gaat om bestekken. Maar ook als het gaat om bouwkosten is Teus een autoriteit. Vanuit zijn functie als bestekschrijver en bouwkostendeskundige bij Aacon is Teus verantwoordelijk voor de meeste producten en diensten die Aacon levert, van kleine verbouwingen tot zeer grote bouwprojecten.