Aacon nieuwsbericht 24 februari 2015
"BRL-en in bestekken blijven voorlopig bestaan"

Geen uitspraken meer

Zogenaamde private keurmerken, zoals KOMO, mogen geen uitspraken meer doen over de essentiële kenmerken die in CE markeringen genoemd zijn. Voor bestekken betekent dit dat in een BRL geen kenmerken meer mogen voorkomen die al in een CE markering van het betreffende product zijn opgenomen.

If you can't beat -em, join -em

CE markeringen bieden erg summiere omschrijvingen van kwaliteits- en verwerkingseisen. KOMO heeft de omschrijvingen (de kenmerken) van hun producten die ook in de CE markering van het betreffende product voorkomen, eenvoudig verwijderd. Hiermee is er geen sprake meer van enige tegenstelling tussen een CE markering en een BRL, terwijl de meer uitgebreidere omschrijvingen van BRL-en bewaard blijven. Gevolg is ook dat de huidige kwaliteit van bestekken gehandhaafd kan blijven. De oplossing van KOMO sluit goed aan bij de werkwijze van Aacon, die al eerder aangaf met de BRL-en te zullen blijven werken zolang er geen goed alternatief is.

Bronnen: KOMO - 18 december 2014 en KOMO - Frequently Asked Questions