Aacon nieuwsbericht 29 oktober 2014
"Teus Schimmel toegetreden tot het communicatieforum CE-markering."

Het communicatieforum CE-markering

Voor het correct kunnen toepassen van de verplichte CE-markeringen voor bouwprodukten is het communicatieforum CE-markering in het leven geroepen. In dit forum zijn diverse instanties in de bouwsector betrokken. Het platform CE-markering is het samenwerkingsverband tussen de overheid, de betrokken organisaties en het bedrijfsleven dat informatie verschaft over het correct toepassen van deze CE-markering.

Voor de kwaliteit van bestekken is de toepassing van CE-markeringen een uiterst belangrijk punt. Op 22 mei 2014 nam Aacon over de nieuwe markeringen al een duidelijk standpunt in met betrekking tot CE-markeringen versus beoordelingsrichtlijnen in STABU bestekken. Deze publicatie was één van de aanleidingen om Teus Schimmel te benaderen voor deelname aan het communicatieforum CE-markering.

Inschrijven op volgende bijeenkomst?

Op donderdag 11 december 2014 vindt een plenaire bijeenkomst van het communicatieforum CE markeringen plaats. Deze bijeenkomst, die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag zal worden gehouden, is toegankelijk voor partijen die zich van tevoren inschrijven. Wilt u hierbij ook aanwezig zijn? Neem dan even contact met ons op.