Aacon nieuwsbericht 29 oktober 2014
"Het doorleggen van Wav boetes raakt ook opdrachtgevers."

De Wav

In de bouw worden regelmatig buitenlandse werknemers ingeschakeld. Op deze werknemers, maar met name op hun werkgevers, is de Wet arbeid vreemdeling van toepassing. De werkgevers dienen te voldoen aan de in de Wav gestelde eisen. Het uitgangspunt van de Wav is dat iedere werkgever in de keten een eigen verplichting heeft om de identiteit van de werknemer te controleren en zich ervan te overtuigen dat deze gerechtigd is om arbeid in Nederland te verrichten.

Boetes en het doorleggen hiervan

Wanneer er eisen volgens de Wav door meer dan één werkgever niet worden nagekomen, dan kan ieder van de werkgevers voor hetzelfde feit worden beboet. Belangrijk is dat ook opdrachtgevers verplicht zijn om zelf actief toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden uit de Wav.

Karel Boersma van Bierman advocaten schreef een interessant artikel over dit verhaal.