Aacon nieuwsbericht 22 mei 2014
"Elementencodering: nieuwe rage of structurele verandering?"

Officiële standaard

De elementencodering bestaat al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw; denk aan de nog altijd populaire (NL-)SfB codering. Door de huidige elementencodering integraal te benoemen en vast te leggen in de NEN 2699 is de elementencodering een officiële standaard codering voor het benoemen en omschrijven van elementen binnen een bouwproject.

Terug van weggeweest

De elementencodering is in Nederland jarenlang gebruikt onder de indeling volgens Nl-SfB. In de jaren '90 van de vorige eeuw verloor NL-SfB aan populairiteit ten gunste van de STABU systematiek. De afgelopen jaren raakte NL-SfB weer meer in trek. NL-SfB heeft één nadeel: het is een systematiek waarop bepaalde copyrights rusten. De copyrights zijn in handen van de BNA, zoals de copyrights van STABU bij de Stichting STABU berusten. De elementencodering volgens de NEN 2699 is vrij te gebruiken.

De voordelen van elementencodering

De elementencodering volgens de NEN 2699 is vrij te gebruiken. Dankzij de vrijheid die de NEN 2699 geeft aan de invulling van specificaties (niveaus 5 en 6), biedt de NEN 2699 iedereen de mogelijkheid om de elementencodering te koppelen aan bijvoorbeeld de STABU-systematiek. Een ander belangrijk voordeel van de elementencodering is dat deze veel beter te combineren valt met BIM en onderhoudsplanningen. Tenslotte is volgens velen de elementencodering simpelweg overzichtelijker dan de STABU systematiek. De elementencodering zoals omschreven in de NEN 2699 wordt in diverse landen, zoals Engeland en Zweden, al jarenlang als standaard toegepast.

De nadelen van elementencodering

De STABU systematiek is in ons land behoorlijk ingeburgerd. Veel partijen zullen de STABU systematiek vanwege de gewenning dan ook prefereren boven de elementencodering. Dit beperkt de acceptatiemogelijkheid van de elementencodering als primaire codering. Hoewel de elementencodering 'boven' de STABU systematiek kan staan, blijft een koppeling met STABU in de meeste gevallen dus gewenst.

De STABU systematiek en de elementencodering sluiten (nog) niet naadloos op elkaar aan. Een voorbeeld: Wanneer we kijken naar de elementencodering B.1.D(41) buitenwandafwerkingen, zijn daar materialen te vinden die volgens de STABU systematiek thuishoren in in hoofdstuk 24 (hout). Dit is voor verbetering vatbaar.

Het standpunt van stichting STABU

Stichting STABU was in eerste instantie van mening dat een bestek op basis van NEN 2699 niet kan voldoen aan de STABU bestekssystematiek. Binnen KUBUS bestekssoftware is de koppeling tussen STABU en elementencodering echter gewoon mogelijk. Na enige tijd heeft Stichting STABU haar mening dan ook herzien. Het is wel duidelijk dat stichting STABU haar eigen invulling aan de elementencodering wil geven om een optimale samenwerking met de STABU systematiek te kunnen bereiken. zie voor meer informatie het standpunt van Stichting STABU.

Het standpunt van Aacon

Op dit moment ziet Aacon de grootste voordelen in een elementencodering als basis, met, als onderliggende materiaalspecificatie, de STABU systematiek. In de toekomst ziet Aacon een mogelijkheid voor het toevoegen van een materiaalcodering aan de elementencodering en opname hiervan in de NEN 2699. Dan heb je een uniforme codering. Ligt die bal bij het het NEN, het ISO of bij de stichting STABU?

Aacon ondersteunt in elk geval de elementencodering en beschikt ook over de nodige koppelingen om bestekken naar keuze in elementencodering of volgens STABU systematiek af te leveren; een druk op de knop is voldoende om het bestek om te zetten. Ook voor begrotingen vanaf niveau 5 volgens de NEN 2699 biedt Aacon de mogelijkheid van een koppeling van de de elementencodering en de STABU systematiek vanaf de VO-begroting.