Aacon nieuwsbericht 22 mei 2014
"Flink strengere EPC eisen voor nieuwbouw vanaf 2015"

Per 1 januari 2015

Hoe lager de energieprestatie waarde (EPC waarde) van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten worden per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. Ook voor kantoren, scholen, winkels etc. daalt de maximale EPC waarde met tientallen procenten. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie.

Differentatie naar functie

Voor woningen zijn de EPC eisen veruit het strengst: een woning mag vanaf 01-01-2015 een EPC waarde van 0,4 hebben. Dit was 0,6. gebouwen met als functie gezondheidszorgfunctie met bedgebied mag, vreemd genoeg, het meest energie-onzuinig worden gebouwd; de nieuwe EPC waarde moet lager zijn dan 1,8. Dit was overigens 2,6.
Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van Uniec2.nl en WikiPedia.